Zoutrif

Miriam Sluis

De kies van Guzman

Vanaf het landhuis lopen we de helling af naar de saliña. Jays oog valt op twee maalstenen voor maïs. 'Waarschijnlijk gebruikt door de Afrikanen,' zegt hij. Onder het stof haalt hij een wit blokje vandaan. 'Kijk, het is een kies. Waarschijnlijk van een koe of een os.' Hij geeft me de kapotte dierlijke maalsteen, zo groot als mijn halve vinger, onderaan is een van de wortels nog intact. Ik denk direct aan de dieren van Carel Zacharias. De trekossen Blanca, Caracas en Guzman. Guzman! De kies lijkt nog meer tot mijn verbeelding te spreken dan het stukje pijp uit de tijd van Maria Reyninck. De kies van Guzman, diep in het stof van de oude plantage.
 

de kies van Guzman oude plymouth in de mondi archeoloog Jay Haviser met oud pistool